Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


ЛекцІя 8

АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Драматургія Б. Шоу — новий етап у розвитку англійської лі­тератури XX століття.

Оскар Уайльд — славетний письменник і теоретик англійсь­кого естетизму.

Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса.