Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


ЛекцІя 16

ТЕАТР АБСУРДУ

Поняття «театр абсурду». Риси, парадокси та символи «театру абсурду».

Швейцарський драматург-абсурдист Ф. Дюрренматт. Про­блема ціни життя окремої людини, спокутування боргів ми­нулого у драмі «Візит старої дами».

Протистояння романтично-авантюрної та обиватель­сько-затишної моделей існування у драмі М. Фріша «Сан-та Круз».

Е Йонеско — представник французького «театру абсур­ду». Зображення духовної та інтелектуальної спустошенос­ті сучасного суспільства у п'єсі «Носороги».

Загальна характеристика життя і творчості С. Беккета.