Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


3.3. контрольна робота і методичні рекомендації до її написання

для домашньої контрольної роботи з літератури XX століття для студентів заочної форми навчання (25 варіантів)

Контрольна робота з літератури XX століття складається з теми і орієнтовних питань, які потрібно розкрити. Питання розраховані на перевірку фактичних знань студентів з даного курсу.

Тема 1. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії у п'єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім. (Нора)»

Виділити конфлікт у п'сі, дати йому характеристику, посилаючись на епізоди із тексту, визначити його суттєвість. Проаналізувати композицію драматичного тво­ру, дати визначення терміна «аналітична композиція». Вказати своєрідність розвит­ку сценічної дії.

 

Література

Адмони В. Г. Генрих Ибсен. — М., 1956.

Владимиров С. Действие в драме. — М., 1972.

Г. Все для вчителя. — № 4 — 5. — 2004. — С. 5—7.

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

Ж. Зарубіжна література. — 2001. — № 2. — С. 34—36.

Ж. Всесвітня історія і культура. — 2001. — № 6. — С. 36—38.

Зарубежная литература ХХ в. / Под ред. З. Гражданской. — М., 1973.

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 2, 7.

Палій Н. І. Компаративний аналіз як засіб з'ясування типологічних рис у характерах ге­роїв різних національних літератур. // Всесвітня література. — 2004. — № 10. — С. 40—42.

 

Ціно І. Г. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Урок за драмою.

Ібсен Г. «Ляльковий дім» // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 37—39.

 

Тема 2. Трактування проблеми любові у романі К. Гамсуна «Пан»

Визначення поняття «неоромантичні мотиви». Накреслити любовні трикутники і дати їх характеристику. Дати оцінку поведінки головного героя — лейтенанта Глана по відношенню до до жінок (Едварда, Єва). Вказати на своєрідність передачі автором внутрішніх переживань і почуттів героїв для розкриття проблематики роману.

 

Література

Г. Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 12—14.

Г. Зарубіжна література (Бібліотека тижневика). — 2001. — № 229 — 32. — С. 53.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 38—41.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 11. — С. 18—19.

Нагибин Ю. Син про батька // Книжное обозрение. — 1991. — 13 грудня.

Побейко Г. На родине классиков Скандинавии // Библиотекарь. — 1990. — № 12.

Сучков Б. Лики времени: В 2 томах. — М., 1976. — Т 2.

Ганич Н. І., Друзь О. Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 6. — С. 43—50.

Гурдуз А. І. Метагерой романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприй­мання. // Всесвітня література. — 2004. — № 2. — С. 54—57.

Тема 3. Тема «втраченого покоління» у романі Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє!»

Поняття «втрачене покоління», його сутність і місце в новій прозі ХХ століття. Характерні риси романів про «втрачене покоління». Історія створення роману «Прощавай, зброє!», його ідейно-тематичний аналіз, роздуми автора про війну, її ганебні наслідки та їх роль у розкритті провідної думки роману.

Література

Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. — М., 1981.

Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...» Твори Хемін­гуея Е. // Зарубіжна література. — 1998. — № 2.

Грибанов В. Хемингуэй. — М., 1971.

Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972.

Кошкин И. Эрнест Хемингуэй. — М., 1966.

Тема 4. Філософсько-символічний зміст повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»

Розкрити зміст понять: «повість-притча», «символ і символіка», «техніка айсбе­рга». Визначити символи у творі, дати їх характеристику. Проаналізувати головні лейтмотиви (надзвичайна риба, бейсбол, самотність, леви), універсальний характер задуму, філософія людини та її призначення в житті на прикладі головного героя — рибалки Сантьяго.

Література

Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. — М., 1981.

Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...» Твори Е. Хемі-нгуея.// Зарубіжна література. — 1998. — № 2.

Грибанов В. Хемінгуей. — М., 1971.

Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972

Кошкин И. Эрнест Хемингуэй. — М., 1966.

Глущенко Г. Ф. «Гімн людині» чи щось інше? Огляд науково-методичних статей, при­свячених вивченню повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 15—23.

Доценко С. С. Перемога чи поразка? За повістю Е. Хемінгуея «Старий і море» // Зару­біжна література. — 2004. — № 3. — С. 27—29.

Тема 5. Жанрова своєрідність та особливості новелістики О'Генрі

Аналіз новел: «Дари волхвів», «Останній листок», «З любові до мистецтва», «Вождь червоношкірих».

Визначити тематичну та проблематичну своєрідність новелістики, особливості творчості американського новеліста, гуманізм у творах, втілення в образах голо­вних героїв найкращих людських рис, готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього.

Література

Г. «Все для вчителя», 2002 р., № 17.

Ж. Зарубіжна література, 1999 р., № 2.

Ж. Зарубіжна література, 2000 р., № 4.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 5. — С. 35—38.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 7. — С. 7—8.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—12.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 7.

Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами О'Генрі // Всесвіт­ня література. — 2004. — № 2. — С. 40—43.

Братко В.О. Від жанру до змісту. Вивчення новели «Останній листок» 7 клас // Зару­біжна література. — 2004. — № 7. — С. 31—34.

 

Гудзик О. А. Як повернути додому таке чортеня? Вивчення оповідання О'Генрі «Вождь червоношкірих» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 5—8.

Рибакова О. В. Американський варіант загадки Свінкса. Новели О'Генрі. // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—5.

Тема 6. Своєрідність проблематики оповідання Дж. Олдріджа «Останній дюйм»

Проаналізувати особливості розв'язання проблеми батьків і дітей. Формування характеру Деві за надзвичайних обставин. Необхідність боротьби до «останнього дюйма», а також подолання «останнього дюйма», що роз'єднує людей, — провідна думка оповідання. Композиційна побудова та ідейна спрямованість твору.

Література

1. Олдридж Д. Последний дюйм: Пер. с англ. / Послесловие А. С. Чиркова. — К.: Рад. шк., 1989. — 384 с.

Тема 7. Риси «магічного реалізму» у романі Г. Г. Маркеса «Сто років самотності»

Поняття «магічний реалізм», його особливості. Історія створення та жанрова природа роману «Сто років самотності», ідейно-тематичний аналіз твору. Аналіз образної системи у творі — вияв головного мотиву у романі — мотиву самотності, матеріальна і моральна основи життя макондовців. Зображення причин падіння Макондо і роду Буендіа.

Література

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.

Грисенко Л. Матеріали до вивчення роману Г. Маркеса «Сто років самотності» // ВЛК. — 2001. — № 5. — С. 41—45.

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

Столбов В. Правдивые и невероятные истории города Макондо, рода Буэндиа, рома­на «Сто лет одиночества» // Г. Маркес Сто лет одиночества. — М., 1989.

 

Тема 8. Алегоричність і паралелізм у новелі Т. Манна «Маріо і чарівник»

Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели «Ма-ріо і чарівник». Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарних режимів свідомістю людей). Поняття «тоталі­таризм». Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я». Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.

 

Література

Ж. Всесвітня література та культура. — 2002. — № 3. — С. 31— 34.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 6. — С. 11—13.

Ж. Всесвітня література. — 1998. — № 11. — С. 31—43.

Ж. Зарубіжна література. — 1998. — № 7.

Затонский Д. Волшебные горы Томаса Манна // Литературное обозрение. — 1975. — № 6.

Мігальчинська В. М. Музика таланту Т. Манна // ЗЛ. — 2002. — № 11. — С. 61—62.

Сучков Б. Лики времени. — М., 1969.

Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

Ященко Є. Велич Томаса Манна // Всесвіт — 1992. — № 5—6.

 

Тема 9. Протиріччя між мріями та реаліями життя у повісті Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі»

Філософсько-естетичні ідеали письменника. Назва роману «Над прірвою у жи­ті», її варіанти перекладу («Ловець у житі») — концепція життя молоді. Жанрові особливості: невимушений стиль, використання живої розмовної мови, монологіч­на форма оповіді, особливості співвідношення авторського «я» і головного героя, сповідальний характер інтонації. Конфлікт між напівдитячими мріями Голдена Ко-лфілда та істинами практичного життя.

 

Література

Єременко О. В. Дж. Селінджер «Над прірвою в житі», матеріали до варіативного ви­вчення // Всесвітня література — № 4. — 2000. — С. 56—58.

Конєва Т. М. Безодня, в яку ти летиш // Зарубіжна література — № 5. — 1998. —

С. 47—48.

КрасуцькаІ. Крутий обрив дійсності // Вікно у світ — № 6. — 1999. — С. 163—167.

 

Тема 10. Погляд Г. Уеллса — письменника-фантаста на суспільство у майбутньому у романі «Машина часу»

Поняття «наукова фантастика» як жанр літератури, її головні ознаки.

Розкрийте зміст поняття «антиутопія», «роман-застереження». Історія написан­ня, тематика та проблематика роману «Машина часу». Порівняльна характеристика елоїв і морлоків. Визначте риси роману-антиутопії у творі, від чого автор застерігає людство своїм твором.

 

Література

Вокруг света. — 1967. — № 2. — С. 77—79.

Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 24. — С. 3—6.

Иностранная литература. — 1966. — № 9. — С. 208—212.

Шоу Б. Герберт Уеллс. Т. 2 — М., 1967. — С. 339—340.

Богословский В. Н. История зарубежной литературы XX века (1917—1945) — М.: Просвещение, 1990.

Гражданская З. От Шекспира до Шоу. — М.: Просвещение, 1992.

Денисова Т., Сиваченко Г. Зарубіжна література XX століття — К., 1998.

Ж. Зарубіжна література 2000 р., № 1.

Тема 11. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Ф. Кафки «Перевтілення»

Поняття «гротеск», «модернізм», «маленька людина».

Витоки творчості письменника, мотиви песимізму у творчості. Філософська ос­нова твору, показ відчуження людини — дегуманізація світу — провідна тема тво­рчості письменника. Образ Грегора Замзи як гротескний літературний «автопорт­рет» письменника й символічне уособлення типу «маленької людини» ХХ століття. Проблема, на якій автор акцентує свою увагу.

 

Література

Всесвіт. — 1993. — № 3—4. — С. 123—124, 152—163.

Г. Зарубіжна література. — 2001. — № 9, № 11. — С. 7—8.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2000. — № 2. — С. 23—30.

Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — 18—27.

Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49, С. 53, С. 58.

Г. Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 3.

Тема 12. Відображення конфлікту між людиною і системою у романі Є. Замятіна «Ми»

Розкрити зміст поняття «антиутопія», визначити характерні особливості цього літературного жанру. Ідейно-тематичний аналіз роману «Ми», специфіка побудови та оригінальність назви, простір і час у романі. Система образів та їх роль у роз­критті конфлікту твору. Авторська позиція у романі.

 

Література

Давыдова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

Зверев А. «Когда пробьет последний час природы... » // Вопросы литературы. —

1989. — № 1.

Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мы». — Харьков, 1995.

 

Тема 13. Антивоєнна спрямованість роману Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка»

Поняття «антивоєнний роман», його художні особливості, гумор і сатира у тво­рі, засоби творення комічного. Виникнення задуму про походження Швейка, про­образи Швейка. Головний герой — «розумний дурень» та засудження у творі авст­рійської імперії. Прослідкуйте і поясніть, як змінюється образ Швейка у розвитку і з якою метою це робить автор.

 

Література

Ж. Всесвітня література. — 2001. — 36. — С. 41.

Ж. Зарубіжна література. — 2000. — № 6.

История зарубежной литературы ХХ века. — М., 1990. — С. 325—346.

Тема 14. Жанрова своєрідність роману Кобо Абе «Жінка в пісках»

Поняття «твір-парабола», «символ і символіка». Проблематика роману та образна система у творі (образ чоловіка Нікі Дзюмпей, образ жінки, її роль; характер відно­син чоловіка і жінки). Зміст і роль епіграфа для розкриття провідної ідеї роману. Си­мволи, що мають місце у романі, їх значення. Особливості творчості Кобо Абе.

 

Література

Кобо Абе. Жінка в пісках. Романи. — К. — 1998.

Федоренко М. Т. Грані реальності й вигадки // Кобо Абе. Жінка в пісках. — К. —

1998. — С. 5—22.

 

Тема 15. Жанр роману-антиутопії у контексті літератури ХХ століття

Визначення поняття «утопія» та «антиутопія», їх витоки, художня своєрідність та представники. Роль і місце творів-антиутопій у світовій літературі, причини їх виникнення. Розвиток жанру в українській літературі, представники та їхні твори.

 

Література

Давыдова Т. Евгений Замятин. — М., 1991.

Зверев А. «Когда пробьет последний час природы... » // Вопросы литературы. —

1989. — № 1.

Николенко О. Евгений Замятин и его роман «Мы». — Харьков, 1995.

 

Тема 16. Постмодернізм у літературі другої половини ХХ століття, його естетична парадигма

Визначення поняття «постмодернізм» як одного з найвизначніших напрямів ми­стецтва кінця ХХ століття, його хронологічні межі, причини виникнення. Особли­вості та художня своєрідність літератури постмодернізму (інтертекстуальність, все-охоплюючий іронізм, гра з текстом і читачем, нелінійне письмо як атрибут літератури постмодернізму, перенесення дії у віддалені історичні епохи тощо). Найвідоміші представники та їхні твори.

 

Література

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

 

Тема 17. «Синій птах» М. Метерлінка — світла лірична феєрія про вищі цінності людського буття

Визнвчення поняття «лірична феєрія», «символ», «ремарка», «п'єса-бесіда душ». Символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістська картина світу у п' єсі. Проблеми людських можливостей пізнання царини Невідомого, справжніх і штучних радощів життя. Образи Тільтіля та Мітіль — символи людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття. Особливості ремарок.

 

Література

МорісМетерлінк. П'єси. — М., 1999. — 528 с.

Світ шукань М. Метерлінка (вступна стаття Ад. Ван-Бевера). Метерлінк. П'єси. — М., 1999. — С. 5—12.

 

Тема 18. Алегорично-моральний сенс сюжету драми Ф. Дюрренматта «Візит старої дами»

Визначення поняття «алегорія», «театр абсурду», «гротеск», «умовність».

Розкриття проблеми ціни життя окремої людини, спокутування боргів минуло­го, права сили у світлі духовного досвіду повоєнної Європи. Критика влади грошей у комформістському суспільстві, «викриття» законів такого суспільства. Показ роз­риву між науково-технічним прогресом та моральним станом людства.

 

Література

Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.

 

Тема 19. Загальна характеристика літератури «театру абсурду»

Визначення поняття «театр абсурду», його хронологічні межі, причини та умови виникнення, провідні риси. Представники літератури «театру абсурду», їх твори та жанрова своєрідність. Місце і роль «театру абсурду» у загальному розвитку драма­тургії ХХ століття.

 

Література

Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.

 

Тема 20. Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства у п'єсі Е. Йонеско «Носороги»

Найважливіші особливості театру Е. Йонеско (руйнація звичайної логіки дії, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротес­ку тощо). Символічний сенс сюжету п'єси «Носороги», сатирично-гротескне зма­лювання процесу «омасовлення» людей, проблема втрати індивідуальності під тис­ком масової свідомості. Система образів у творі.

Література

Ж. Всесвітня література. 2003. — № 9. — С. 11—15.

Ж. Всесвітня література. — 2003. — № 12.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2004 р. — № 5 — С. 37—41.

Ж. Зарубіжна література. — 2003. — № 11. — С. 42—44.

 

Тема 21. Філософсько-естетичні засади постмодернізму та їх вплив у романі П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»

Визначення поняття «постмодернізм», «гротеск», «маргінальний герой», «інтер-текстуальність». Риси модернізму у романі П. Зюскінда. Проблема співвідношення краси і зла, влади митця і мистецтва над натовпом, шляхи пошуку досконалості у романі. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва. Роль художніх описів у романі німецького письменника-постмодерніста.

 

Література

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

Патрік Зюскінд — художник постмодерністських ідей (за ред. доктора пед. наук, проф. Давиденко Г. Й.) — Глухів: ГДПУ, 2004. — 33 с.

 

Тема 22. Образ митця у романі П. Зюскінда «Парфуми. Історія одного вбивці»

Визначення поняття «маргінальність», «митець-маргінал», «гротеск», «іронія». Характеристика образу головного героя — митця Гренуя. Символічний сенс детек­тивної інтриги у романі. Мрія митця модерністського напрямку. Причини трагедії Гренуя — людини, Гренуя — митця. Роль художніх описів у романі.

 

Література

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 16—87.

Ж. Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Ж. Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12.

Ж. Слово і час. 2002. — № 6. — С. 16—22.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 23—26.

Ж. Слово і час. — 2002. — № 11. — С. 76—80.

 

Тема 23. Роман В. Д. Голдінга «Володар мух» — гірка пародія на робінзонади

Визначення поняття «робінзонада» та «антиробінзонада», «притча», «паро­дія», «утопія», «антиутопія», «алегорія», «підтекст». Алегоричний зміст пригод підлітків на безлюдному острові, етапи моральної деградації хлопчаків на ост­рові. Притчовий характер твору, символічний сенс його назви. Символічна бага­тогранність фіналу, міфологічний підтекст. Естетичне значення та цінність тво­ру В. Д. Голдінга.

 

Література

Безбразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література — № 5. — 2001. — С. 19—21.

Ганич Н. Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня літера­тура — № 4. — 2000. — С. 17—22.

Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня література. — № 4. — 1999. — С. 16—21.

Ж.Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40.

 

Тема 24. Образна система роману В. Д. Голдінга «Володар мух» — історія суспільства дітей на безлюдному острові

Визначення поняття «образ-символ». Характеристика образів Ральфа і Джека, їх роль у розгортанні ідейного змісту твору. Аналіз глибинних властивостей людської душі в екстремальних умовах. Образ Звіра у романі — філософське осмислення проблеми зла. Притчевий характер твору.

 

Література

Безбразова Л. Л. Чи відрізняється людина від тварини? // Зарубіжна література — № 5. — 2001. — С. 19—21.

Ганич Н. Система уроків за романом В. Голдінга «Володар мух» // Всесвітня літерату­ра — № 4. — 2000. — С. 17—22.

Єременко О. В. Погляд у «темряву людського серця» // Всесвітня література. — № 4. — 1999. — С. 16—21.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № .4. — С. 40.

 

Тема 25. Реальність і вигадка в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами»

Визначення поняття «магічний реалізм», риси магічного реалізму в оповіданні. Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Елементи фантастичного у творі, своєрідність образу янгола, його безпорадність і терпимість до людей, спорі­дненість з людською природою. Реалістичні картини зображення людського суспі­льства, у якому немає місця янголам. Зрощення фантастичних елементів з побуто­вими деталями — характерна ознака художнього світу у творі.

 

Література

Земсков В. Маркес. — М., 1986.

Маркес Г. Г. Стариган з крилами // Всесвітня література. — 1998. — № 12.

Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. — К., 1980.

Ромащенко Л. Крила як символ духовного злету людини // Там же.

Ж. Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23.

Ж. Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19.