Материал: Історія зарубежної літератури XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


4.3. бібліографія

Авдєєва І. Д. Через образ головного героя — до осягнення естетики «нової драми». Урок за п'єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім» з використанням інтерактивних прийомів // Все­світня література. — 2006. — № 4. — С. 27—32.

Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 10 (410). — С. 17—18.

Альбер Камю. (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52—55.

Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя. — М., 1981.

Андронік А. Сенс чорної магії. (Матеріали до вивчення новели «Маріо і чарівник» Т. Манна у порівнянні з «Майстром і Маргаритою» Булгакова, «Фауста» Гете та іншими) // Зарубіжна література. — 2001. — № 44 (253). — С. 1—19.

Андронік А. В. Вітаю тебе, людино! // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. —

С. 3—32.

Аникин Г. В., Михальская Н. П. История английской литературы. — М., 1975.

Бабич Л. І. У біографічному контексті. Бінарний урок за новелами О'Генрі (з елемен­тами театралізації) // Всесвітня література. — 2004. — № 2. — С. 40—43.

Балтроп Г. Лондон: человек, писатель, бунтарь. — М., 1981.

 

Баскакова Н. П. Тези вступного слова вчителя, форми опитування, завдання для ро­боти в групах учнів та вчителя за романом Г. Уеллса «Війна світів» // Всесвітня літерату­ра. — 2000. — № 5. — С. 43—44.

Белів Н.І. «Смерті не знає душа». Конспект уроку за новелою Франца Кафки «Пере­втілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 49—53.

Берко Л. Цінності дитинства // Зарубіжна література. — 2004. — № 17. — С. 10—11.

Бертольд Брехт. 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 52.

Бігун Б. Я. Митець і його творіння за постмодерністської доби // Всесвітня літерату­ра. — 2002. — № 5 — 6. — С. 75—81.

Білокінь В. Передбачення Г. Веллса // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 1—2.

Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А. Камю «Калігула») // Зарубіжна літерату­ра. — 2005. — № 3 (403). — С. 2—4.

Білоцерківець Н. Г. Геніальна компіляція (про «Запахи» П.Зюскінда) // Всесвітня лі­тература. — 2002. — № 5 — 6. — С. 81—83.

Богословский В. Джек Лондон — М., 1964.

Богословский В. Н., Гражданская З. Т. История зарубежной литературы 1917 — 1943 г. — М., 1990. — 196 с.

Бойко І. Б. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конс­пект уроків за п'єсою «Носороги» Е.Йонеско. 11 клас // Всесвітня література. — 2006. —

№ 4. — С. 52—56.

Борисик Р. А. Від проблемної ситуації до осмисленого прочитання тексту (Урок-діалог за романом Г. Веллса «Війна світів») // Всесвітня література. — 2000. — № 5. —

С. 42—43.

Боровська Є. М. Чи справді покоління втрачене? (Матеріали до уроку за романом Е. М. Ремарка «Три товариші») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 38—39.

Братко В. О. «Незрівнянне відчуття — смирення і гордощів»: історія змужніння та захоплення світом природи у новелі Фолкнера «Ведмідь». Матеріали до вивчення творчості письменника // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 29—32.

Братко В. О. від жанру до змісту. Вивчення новели О'Генрі «Останній листок». 7 клас // зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 31—34.

Бульваренко Л. Прекрасний принц з потворною зовнішністю (О. Вайльд «Портрет Доріана Грея») // Зарубіжна література. — 2006. — № 7 (455). — С. 13—14.

Бурда Т. М. Аналіз п'єси Б. Брехта «Життя Галілея» в запитаннях і коментарях // Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 40—42.

Буряк С. Скритися і боротися // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). —

С. 3—6.

Богословский В. Н. и др. История зарубежной литературы ХХ века. — М., 1990. —

289 с.

Васильєв Є. М. «І я обрав щастя вбивств...» Трагедія Камю «Калігула» // Зарубіжна література. — 1999. — № 4. — С. 22—26.

Васильєв Є. М. «Усе-таки Галатеї не зовсім подобається Пігмаліон». Матеріали до вивчення комедії Б.Шоу // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 1. —

С. 7—12.

Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Па­рижі. Матеріали до вивчення п' єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Зарубіжна

література. — 2000. — № 1. — С. 57—64.

Васильєв Є. М. Міфи, вписані в шар реальності, або античні герої в окупованому Па­рижі. Матеріали до вивчення п' єс «Антігона» Ж. Ануя і «Мухи» Ж. П. Сартра // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 14—23.

Велимчаниця Н. Ю. Відтворення атмосфери формування тоталітарних режимів у Єв­ропі. Урок аналізу літературного твору за новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіж­на література. — 2003. — № 5. — С. 29—35.

Вербовська Л. Т. Шедевр маляра Бермана. Урок за новелою О'Генрі « Останній лис­ток» // зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 28—30.

Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя...» Драми-притчі «Антігона» Жана Ануя та «Андорра» Макса Фріша // // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. —

С. 48—52.

Веренько Л. Трагедія Другої світової війни в творчості Г. Белля // Зарубіжна літера­тура. — 2005. — № 5 (405). — С. 7—8.

Вітренко А. О. «Парадокси самої дійсності». Система уроків та позакласний захід за темою Б. Шоу «Пігмаліон» // Всесвітня література. — 2006. — № 4. — С. 41—51.

Вітренко А. О. Два уроки за драмою Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» (з прак­тики аналізу «слідом за розвитком подій») // Всесвітня література. — 2003. — № 9. — С. 11—15.

Вовк Я. Г. Жорстокий світ самотності. Франц Кафка «Перевтілення». 11 клас // Зару­біжна література. — 1998. — № 4. — С. 28—31.

Вознюк О. Художній світ Ф. Кафки у новелі «Перевтілення» // Зарубіжна літерату­ра. — 2001. — № 11 (219). — С. 2.

Войцехівська Л. Природа і людина (Джек Лондон «Жага до життя») // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 4 (404). — С. 12.

Волощук Є. В. На підмостках свідомості (Матеріал літературознавця до уроку з вивчення п' єси «Санта Крус» М.Фріша) // Всесвітня література. — 2002. — № 3. —

С. 35—39.

Гавришко Г. І. «Принц Парадокс»? «Апостол естетизму?», «Король життя?» (Урок набуття нових знань у формі рольової гри). О. Уайльд // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 54—57.

Галка Г. А. Справжній герой роману — Слово (Уроки за твором У. Еко «Ім' я троян­ди «) // Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 47—50.

Ганіч Н. І., Друзі О. Ф. Кнут Гамсун «Пан»: матеріали до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 6. — С. 43—50.

Ганіч Н. Західна драматургія (загальна характеристика) // Зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 20—21.

Ганущак О. Поради мудрого чарівника О' Генрі. Новела «останній листок» // Зарубі­жна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 16—17.

Генріх Белль. День поминання героїв // Зарубіжна література. — 2000. — № 17. — С. 1—2.

Генріх Белль. До естетики гуманного (фрагменти «Франкфуртських лекцій») // Зару­біжна література. — 2000. — № 17. — С. 2.

Генріх Белль. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. — 1998. — № 5. — С. 12—18.

Гергун Н. Людина проти тоталітарної влади. Новела «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 19.

Гетьман О. Сміх, як Сумнів, як шлях до Істини (У. Еко «Ім' я троянди») // Зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 18—19.

Гладишев В. Вивчення творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 3 — 7.

Гладишев В. В. Вивчення літературного твору має бути контекстуальним (Матеріал до такого вивчення оповідання «Перевтілення» Ф. Кафки) // Всесвітня література. — 2003. — № 9. — С. 54—55.

Гладишев В. В. Ще один фінал «Лялькового дому». Якої ви думки про нього? // Все­світня література. — 2006. — № 5. — С. 31.

Гладишев В. В., Шошура С.М., Пономарьова Г. В. Б. Шоу. «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 47—49.

Глущенко Г. Ф. «Гімн людині чи щось інше?». Огляд науково-методичних статей, присвячених вивченню повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 9. — С. 18—23.

Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму. Твори Кнута Гам-суна, М. Коцюбинського, І. Буніна // Всесвітня література та культура. — 2006. — № 1. — С. 5—11.

Головченко Н. І. Творча манера М. Пруста та її відмінність від реалістичного спосо­бу письма. Структурно-стильовий аналіз тексту вставної повісті «Сваннове кохання» з ро­ману «У пошуках утраченого часу» на уроці-семінарі та уроці-бесіді // Всесвітня літерату­ра. — 2006. — № 3. — С. 40—49.

Гонта Г. «Одначе правий впертий Галілей» (Система уроків з вивчення творчості Б. Брехта) // Зарубіжна література. — 2001. — № 29—32 (237—240). С. 16—20.

Горбатенко О. С. Б. Брехт: звертатися до розуму глядача, а не до його емоцій. Сис­тема уроків за п' єсою «Матінка Кураж та її діти» // Всесвітня література. — 2005. — № 1. — С. 34—37.

Гордєєва Л. В. «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...» Вивчення творів Е. Хемінгуея // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 15—18.

Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г. Белля «Подорожній. Коли ти прийдеш у Спа.» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 9—11.

Горідько Ю. Вивчення творчості А. Камю // Зарубіжна література. 2005. — № 3 (403). — С. 5—16.

Горідько Ю. Тема війни у творчості Г. Белля // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 1—3.

Горідько Ю. А. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На при­кладі п'єси Е.Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. —

С. 33—37.

Горозинський В. Дикий тупіт копит. До вивчення п'єси Е. Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 30—33.

Грабовський А. В. Парадокси здорового глузду. До аналізу роману В. Голдінга «Во­лодар мух» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 1. — С. 39—42.

Гражданская З. Б. Шоу. — М., 1979.

Грибачов В. Хемингуэй — М., 1971.

Григорьева Т. Японская литература XX века. — М., 1983.

Грищенко Л. «Від історії людства до історії духовності». Матеріали до вивчення ро­ману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» // Всесвітня література і культура. — 2001. — № 5. — С. 41—44.

Ґудзик О. А. Як повернути додому таке чортеня? Вивчення оповідання О'Ген-рі «Вождь червоношкірих» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 9. —

С. 5—8.

Гузь О. Шляхом діалогу розвивати аналітико-інтерпретаційні уміння та навики уч­нів, створювати власні смисли. Урок-осягнення художнього світу оповідання Г. Веллса «Чарівна крамниця» // Всесвітня література. — 2006. — № 6. — С. 37—41.

Гурдуз А. І. Мета героїв романів Кнута Гамсуна: динаміка пантеїстичного світо­сприймання // Всесвітня література. — 2004. — 32. — С. 54—57.

Гурдуз А. І. Норвегія — Україна: літературні зв' язки. Кнут Гамсун в Україні сього­дні // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 29—31.

Гусєв А. Квіти запізнілого кохання. «Пігмаліон», Бернард Шоу і міс Кембл // Всесві­тня література та культура. — 2004. — № 1. — С. 13—15.

Гуцал С. Найголовнішого очима не побачиш. Система уроків за творчістю А. Де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 5—9.

Денисова Т. Ернест Хемінгуей. Життя і творчість. — К., 1972.

Денисова Т. Джек Лондон: життя і творчість. — К., 1978.

Дереза Л. В. Щоб глибше осягнути ідейно-естетичний зміст твору (Урок порівняль­ного аналізу філософських казок: О. Вайльд «Хлопчик-зірка», А. де Сент-Екзюпері «Мале­нький принц») // Всесвітня література. — 2004. — № 10. — С. 31—33.

Дибенко Л. К. Рансмайр і його роман «Останній світ» // Всесвітня література. — 2002. — № 5—6. — С. 105—108.

Дітькова С. Ю. «Насичений квітковими пахощами Комбре». До вивчення роману М. Пруста «В напрямку Сванна» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. —

С. 32—36.

Дітькова С. Ю. Запах краси, або Життя і смерть геніальної бактерії. Особливості ви­вчення роману П. Зюскінда «Запахи» // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12. — С. 21—27.

Дітькова С. Ю. Приречені на самотність. До вивчення роману Г. Г. Маркеса «Сто років самотності» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 9. — С. 13—18.

Домановська Н. Від квіткарки до герцогині. Матеріали до уроку з вивчення п' єси Б. Шоу «Пігмаліон» // Зарубіжна література. — 2005. — № 11 (411). — С. 11—12.

Доценко С. С. Перемога чи поразка? За повістю Е. Хемінгуея «Старий і море» // За­рубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 27—29.

Драч І. До таємниці Ф. Г. Лорки // Зарубіжна література. — 1998. — № 3 (67). —

С. 3—6.

Драч І. Кілька слів про Гемінгуея // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 14.

Дудка Н. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття. Позакласне читання за творчістю Д. Д. Селінджера // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 11—16.

Ежен Йонеско (11 клас) // Всесвітня література. — 2004. — № 4. — С. 55—56.

Єременко О. В. Власна доля митця як ключ до осягнення його твору (Погляд літера­турознавця) // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 51—53.

Єременко О. В. Погляд у «темноту людського серця» (Матеріали до прочитання ро­ману В.Голдінга «Володар мух») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 16—19.

Жарська Л. Думки з приводу... Спроба інтерпретації повісті Е. Гемінгуея «Старий і море» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 15—19.

Железникова Т. Поезд жизни Франц Кафка «Железнодорожные пассажиры». Урок внеклассного чтения, 11 класс // Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 6—7.

Жупанський О. Записники А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). — С. 1—2.

Завальна Н. Старий і море // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 19—23.

Завгородня Л. Чи потрібні ангели на землі? (Порівняльний аналіз оповідань «Дідуган з крилами» Г. Г. Маркеса та «Що живить людей?» Л. Толстого) // Зарубіжна література. — 2001. — № 40. — С. 2.

Задонський Д. Окрема і самостійна людяність // Зарубіжна література. — 2000. — № 17 (177). — С. 3—6.

 

Задонський Д. Роман У. Еко «Ім' я троянди» у дзеркалі літературознавства. // Всесві­тня література. — 2002. — 35—6. — С. 121—126.

Задонський Д. В. Роман К. Рансмайра «Останній світ» у дзеркалі літературознавст­ва // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 103—105.

Задонський В. Роман П. Зюскінда «Запахи» у дзеркалі літературознавства // Всесвіт­ня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 71—74.

Залевська С. Філософські здобутки збірки «Нові поезії» Р. М. Рільке // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 36. — С. 22—24.

Зарубежная литература XX века (1917—1945) / Под.ред. В. Н. Богословского, З. Т. Гражданской. — М., 1984.

Зарубіжна література ХХ ст. / за ред. Ніколенко О. М., Хоменко Н. В., Конєвої Т. М. — К., 1998.

Зарудня І. О. До змісту роману — через осмислення особливостей його художнього простору, часу та системи символів. Уроки аналітичної роботи над романом «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 49—61.

Засурский Я. Н. Американская литература XX века. — М, 1984.

Зверев Н. Джек Лондон. — М., 1975.

Ивашева В. Литература Великобритании ХХ века. — М., 1984.

Ивашева В. В, Литература Великобритании XX века, — М., 1984.

История зарубежной литературы XIX века / под ред. Н. Засурского и С. В. Тура-ева. — М., 1982.

История зарубежной литературы XX века (1917—1945) / Под. ред. Л. Г. Андре­ева. — М., 1982.

История зарубежной литературы XIX века / под ред. А. С. Дмитриева Ч Л., 4.2. — М., 1979 — 1983.

История зарубежной литературы конца XIX — начала XX вв. / Под. ред. Л. Г. Анд­реева. — М., 1978.

История зарубежной литературы конца XIX века — начала XX века. Курс лекций / под ред. М Е. Елизаровой и Н. П. Михальской. — М, 1970.

История зарубежной литературы конца ХІХ — начала ХХ века / под ред. Л. Г. Анд­реева. — М., 1978.

История зарубежной литературы конца ХІХ — начала ХХ века. Курс лекций под редакцией М. Е. Елизаровой, Н. П. Михальской. — М., 1970.

История немецкой литературы. — М, 1963. — Т. 2.

Іванова Н. А. Новаторське зображення трагедії людини — заручника війни (Траге­дія голокосту у поезії «Фуга смерті» Пауля Целана крізь призму модернізму) // Всесвітня література. — 2004. — № 2. — С. 43—46.

Іроденко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері «Малень­кий принц» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 34—39.

Кабкова О. Складний і чарівний «Джакомо» Джойс // Зарубіжна література. — 2000. — № 17 (177). — С. 8.

Кабкова О. В. Коли відлітають ангели. (Проблемний аналіз новели Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 1998. — № 12. — С. 15—17.

Канюк Л. Загадкова царина людської душі. Проблематика, ідейно-художні особли­вості новели «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. —

С. 6—13.

Канюк Л. Пошуки виходу з кризи гуманізму. Т. Манн. Життєвий і творчий шлях. // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 3—6.

Катихіна М. Конфлікт краси і добра у казці О. Вайльда «Зоряний хлопчик» // Зару­біжна література. — 2004. — № 15. — С. 8—10.

Коваленко О. Кінець царства ненависті. Розробка уроків за темою Дж. Лондон «Бі­ле Ікло» // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). — С. 7—9.

Ковбасенко Ю. І. Чи слід інтерпретувати творчість Камю у безнадійно трагічному ключі? // Всесвітня література. — 2006. — № 3. — С. 61.

Козаченко І. Вчимося читати новелу О' Генрі «Вождь червоношкірих» // Зарубіжна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 14—16.

Козленко Р. О. «Де вони діваються взимку». Матеріали до вивчення роману Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 9. — С. 37—40.

Конєва Т. М. Особливості конфлікту в «новій драмі». Матеріали до уроку за п' єсою «Ляльковий дім» Г. Ібсена та «Вишневий сад» А. Чехова // Всесвітня література. — 2006. —

№ 4. — С. 33—37.

Костенко Ю. В. Виразне читання як засіб осягнення художнього твору. Урок за ка­зкою О. Вайльда «Зоряний хлопчик» // Всесвітня література. — 2005. — № 2. — С. 36—37.

Кохан Г. О. Логічно-змістові співвіднесення різних рівнів оповіді як шлях проник­нення у контекст роману-параболи У. Еко «Ім' я троянди» // Всесвітня література та культу­ра. — 2003. — № 7. — С. 31—34.

Кошкин И. Эрнест Хемингуэй. — М., 1966.

Красунька І. Крутий обрив дорослості. Урок за романом Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 17—19.

Кузнєцова Л. К. Гамсун «Пан». Система уроків // Зарубіжна література. — 2004. —

№ 32. — С. 12—14.

Кухар О. М. О' Генрі «Вождь червоношкірих»: матеріали до варіативного вивчення. Через розкриття основних ознак жанру «новела» до ідейного змісту твору. Урок-дослід-ження // Всесвітня література. — 2005. — № 5. — С. 40—41.

Куц Є. Л. Мистецтво бути Людиною (Два уроки за новелою О' Генрі «Останній ли­сток») // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 42—43.

Ладушина О. О' Генрі «Дарунки волхвів» // Зарубіжна література. — 2005. — № 7

(407). С. 18—19.

Лінецька Р. С. Трагедія єврейського народу очима Пауля Целана. Урок-семінар //

Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 27—28.

Лобода О. П. «Єдине, що важливо — це бути людиною». Урок за романом Альбера Камю «Чума» // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 13—18.

Логвин Г. П. Чи ж почують його люди? Новела Ф. Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 53—58.

Мазур І. «. Над нашим потоком гріхів і блукань.». За оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 14.

Макловська Л. «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 19—21.

Максименко К. «Перша людина» А. Камю // Зарубіжна література. — 2005. — № 3

(403). — С. 21—22.

Марченко Ж. «Абсурд життя — це зовсім не кінець, а лише початок» (за романом А. Камю «Чума») // Зарубіжна література. — 2005. — № 3 (403). — С. 17—20.

Марченко Н. П. Поезія модернізму (Рільке, Аполлінер, Еліот, Лорка, Незвал) // Все­світня література. — 1998. — № 12. — С. 22—32.

Марченко Н. П., Савчук Р. П. Сенс просвітлення. Постмодернові роздуми про ро­ман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Всесвітня література і культура. — 2001. — № 5. — С. 52—54.

Матюшкіна Т. «Допомогти людині вистояти і взяти гору». Матеріали до вивчення повісті У. Фолкнера «Дельта восени» з творчими завданнями та схематичною наочністю // Всесвітня література. — 2005. — № 12. — С. 43—46.

Матюшкіна Т. Методичні рекомендації та матеріали до вивчення повісті У. Фолкнера «Дельта восени» з творчими завданнями // Зарубіжна література. — 2005. — № 43. — С. 3—8.

Матюшкіна Т. Г. Чужий серед чужих. Повість Альбера Камю «Сторонній» // Зару­біжна література. — 1998. — № 4. — С. 17—20.

Матюшкіна Т. П. Як врятувати світ? Матеріали до вивчення творчості Ф. Дюррен-матта // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 37—41.

Мащенко Є. М. Вивчення повісті «Біле Ікло» Д. Лондона на літературознавчій ос­нові // Всесвітня література. — 2004. — № 8. — С. 12—15.

Медвідь Н. О. Тема Бога і митця в поезіях В. Стуса і Р. М. Рільке (Спроба компара­тивного аналізу) // Всесвітня література. — 2004. — № 9. — С. 48—51.

Межанов К. Вихід з лабіринту: сміх проти страху. За романом У. Еко «Ім' я троян­ди» // Зарубіжна література. — 2004. — № 3. — С. 45—49.

Мележик В. Психологія свободи. За новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зару­біжна література. — 2005. — № 45. — С. 17—19.

Мєркунова Н. Лихий дух тутешніх країв. За новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 14—16.

Михайлик Г. Значення кольорів у романі Кнута Гамсуна «Пан» та драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» (білий і чорний) // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 38—41.

Михальская Н. П., Аникин Г. З. Английский роман XX века. — М., 1982.

Мігальчинська В. М. «Питання, а не відповідь.» До вивчення творчості Г. Ібсена // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 18—19.

Мокієва Л. Розп' яття серця, сповненого любов' ю. «Потік відомості» та аналіз пси­хології людини в психологічному есе Джеймса Джойса «Джакомо» // Зарубіжна літерату­ра. — 2005. — № 34. — С. 20—22.

Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М, 1983.

Муратова В. І. Типологічні сходження у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море» та оповіданні Кавабата «Голос бамбука, квітка персика». Матеріал до уроку аналізу цих схо­джень // Всесвітня література. — 2005. — № 1. — С. 38—41.

Мустафіна В. Якщо ти людина... (Урок-роздум про роман Е. Хемінгуея «Проща­вай, зброє!») // Зарубіжна література. — 1998. — № 6 (70). — С. 7.

Мухомеджанова С. Художній світ Франца Кафки // Зарубіжна література. — 2004. — № 32. — С. 3—6.

Мухомеджанова С. О. Вчитись сприймати художній твір не як віддзеркалення реа­льного життя, а як реакцію митця на умови буття. Спроба цілісного аналізу роману А. Камю «Чума». Система уроків // Всесвітня література. — 2005. — № 2. — С. 50—52.

Мухомеджанова С. О., Рижко О. С. Урок осягнення ідейного змісту роману П. Зюскінда «Запахи» // Всесвітня література. — 2005. — № 4. — С. 37—38.

Нагорна А. Ю. Вивчення літературного твору у філософському контексті. Урок-евристична бесіда за новелою Ф. Кафки «Перевтілення» // Всесвітня література. — 2005. —

№ 7. — С. 57—60.

Нагорна А. Ю. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософ­ських ідей. На матеріалі роману «Чума» А. Камю // Всесвітня література. — 2005. — № 6. — С. 61—64.

Наєнко О. У світі живих солдатиків і мандрівних крамниць. Система уроків з ви­вчення новели Г. Веллса «Чарівна крамниця» // Зарубіжна література. — 2001. — № 29 —

32 (237—240). — С. 5—6.

Наєнко О. В. З практики аналізу моделі художнього світу (На матеріалі драми Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. —

С. 18—20.

Назарець В. М. Містифікація театрального режисера Оріона Уеллса, або гортаючи сторінки романів Герберта Уеллса // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 4. —

С. 16—21.

Назарець В. М., Васильєв Є. М. Роман Умберто Еко «Ім'я троянди». Матеріали до проведення уроків // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12. — С.13—16.

Наливайко Д. Трагічний гуманізм А. Камю // А. Камю. Вибрані твори. — К. — 1991.

Наливайко Д. С., Рихло П. В. «Фуга смерті» Пауля Целана в контексті його творчос­ті // всесвітня література. — 2002. — № 1. — С. 42—47.

Неб'янська Т. Модерністське зображення трагедії голокосту в поезії «Фуга смерті»

Пауля Целана // Зарубіжна література. — 2005. — № 8 (408). — С. 19—22.

Нев' ярович Н. Ю. Знайти Овідія Назона, або Діалоги з античністю про сучасне мис­тецтво (Уроки-діалоги за романом К. Рансмайра «Останній світ») // Всесвітня література. —

2004. — № 7. — С. 8—15.

Нев' ярович Н. Ю. Основні риси поетики «магічного реалізму» (На матеріалі опові­дання Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 2006. — № 6. —

С. 4—7.

Нев' ярович Н. Ю. Гротеск як складова поетики «магічного реалізму». Урок-практикум з інтерпретації тексту за оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Все­світня література. — 2006. — № 6. — С. 8—10.

Нев' ярович Н. Ю. Парфумерна композиція з життя і мистецтва (Урок-навіювання за романом П. Зюскінда «Запахи») // Всесвітня література. — 2004. — № 7. — С. 17—19.

Нев' ярович Н. Ю. Урок-розслідування за романом У. Еко «Ім' я троянди» // Всесвіт­ня література. — 2004. — № 7. — С. 15—17.

Ненько І. Я. Відображаючи життя як хаос. (Про зумовленість ідейного змісту та поетики роману К. Рансмайра «Останній світ» постмодерністською світоглядною позицією його автора) // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 109—110.

Нестерук С. Творчість Б. Шоу у тендерному прочитанні // Зарубіжна літерату­ра. — 2003. — № 48. — С. 13—15.

Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Дж. Д. Селінджера «Над прір­вою у житі» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 20—21.

Несторова Л. Сумна радість поезії Федеріко Гарсіа Лорки і Ліни Костенко // Зару­біжна література. — 2006. — № 1 (449). — С. 6—9.

Неустроев В. П. Литература Скандинавских стран. — М., 1980.

Ніколенко О. М. Пошуки сенсу буття в країні абсурду. Андрій Платонов «Котло­ван» // Зарубіжна література. — 1998. — № 4. — С. 26—28.

Ніколенко О. М., Шахова Н. О. Б. Шоу. «Справжній прогрес стане можливим, якщо ми зможемо створити нових людей». Про боротьбу драматурга за новий театр — дієвий за­сіб духовного перетворення світу, його художні відкриття // Всесвітня література. —

2006. — № 4. — С. 38—41.

Овсяннікова Є. Перлина про Правду. Система уроків за темою: Рільке «Пісня про Правду» // Зарубіжна література. — 2005. — № 46. — С. 20—24.

Орлова О. В. На уламках класичного театру. Аналіз п'єси «Носороги» Е. Йо-неско крізь призму правила трьох єдностей // Всесвітня література. — 2006. — № 4. —

С. 56—59.

Орфей XX століття. Райнер Марія Рільке // Зарубіжна література. — 2000. — № 11 (171). — С. 4—48.

Осипович І. Докір суспільству в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 10—13.

Павленко І. Дорослість — це хвороба? Г. Веллс «Чарівна крамниця» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 5—6.

Палій Н. І. Компаративний аналіз як засіб з'ясування типологічних рис у характе­рах героїв різних національних літератур (Проблема призначення людини, жінки у драмі «Ляльковий дім» Г. Ібсена та повісті «Людина» О. Кобилянської) // Всесвітня література. —

2004.   — № 10. — С. 40—42.

Пастухові Н. Світ маріонеток. Обговорення змісту малюнків учнів за новелою «Маріо і чарівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2005. — № 45. — С. 20.

Первак О. П. «Золотий ланцюжок» — спосіб перевірки знань. Літературна гра до теми «Друга світова війна у творах А. Камю, Г. Белля, О. Твардовського, П. Целана» // Все­світня література. — 2006. — № 5. — С. 50—52.

Первак О. П. Від концепції твору — до концепції уроку (До вивчення оповідання Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами») // Всесвітня література. — 2000. — № 2. — С. 23—26.

Первак О. П., Решетняк О. Д., Зюскінд П. «Запахи»: у пошуках методичних варіан­тів // Всесвітня література. — 2002. — № 4. — С. 39—44.

Пирсон Бернард Щоу. — М., 1972.

Пікун Л. В. Прийом дзеркальної гри набутками романтичної культурної традиції. Використання цього прийому в романі «Запахи» П. Зюскінда // Всесвітня література. —

2005.   — № 12. — С. 48—51.

Пінігіна Г. Символічний сенс п' єси «Носороги». 11 клас // Зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 21—24.

Попович М. А. Ціна моралі та людяності. Урок-дослідження за п' єсою Ф. Дюрренматта «Гостина старої дами» // Зарубіжна література. — 2003. — № 11. —

С. 42—44.

Приходько Л. І. Сполохи північного сяйва. Система уроків з вивчення Дж. Лон­дона // Зарубіжна література. — 2004. — № 6. — С. 17—22.

Пулина Г. А. Система символів у романі В. Голдінга «Володар мух» // Зарубіжна лі­тература. — 2004. — № 4. — С. 40—44.

Ракушняк О. М. Патрік Зюскінд — романіст (Матеріал до уроку за повістю П. Зюс-кінда «Голубка») // Всесвітня література. — 2003. — № 5. — С. 56—57.

Ревнівцева Є. Зіткнення мрії та реальності. Матеріали до уроків з вивчення творчо­сті Г. Ібсена (10 клас) // Зарубіжна література. — 2005. — № 11 (411). — С. 9—10.

Ревнівцева О. Запалити вогонь. За новелою О' Генрі «Світильник, що горить», 7 клас // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 9—10.

Рибакова О. В. Американський варіант загадки Сфінкса. Новели О' Генрі // Всесвіт­ня література та культура. — 2004. — № 9. — С. 2—5.

Рильов К. Надлюдина Д. Лондон // Зарубіжна література. — 2005. — № 4 (404). — С. 1—2.

Рогозинський В. Блукаючи в темряві ночі, або Пекло очима Семюеля Беккета // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 25—30.

Рогозинський В., Рогозинська В. «Фуете Овехуна» в постановці Федеріко Гарсіа Лорки // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 7. — С. 29.

Рогозинський В. В. «Згідно з якими зірками жити.». До вивчення роману Кнута Гамсуна «Пан» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 27—28.

Ромащенко Л. І. Пафос заперечення війни (Матеріали до уроку за повістю «Альпій­ська балада» В. Бикова і оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа.») // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 39—41.

Ромащенко Л. І. Крила як символ духовного злету людини (До трактування образу крил в оповіданні Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» та баладі І. Драча «Крила») // Всесві­тня література. — 1998. — № 12. — С. 17—19.

Рудаківська С. В. «Привести світ до чистоти, правди, сталості.» Урок за нове­лою Ф.Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. —

С. 18—28.

Рудаківська С. В. Вивчати постмодерністський художній твір відповідно до йо­го мистецької природи та з урахуванням рівня підготовленості учнів. Матеріали до уро­ків за романом К. Рансмайра «Останній світ» // Всесвітня література. — 2006. —

№ 5. — С. 52—56.

Руденко Л. «У нас без обману». Своєрідність сприйняття подій героями твору Г. Веллса «Чарівна крамниця» // Зарубіжна література. — 2006. — № 8 (456). — С. 3—4.

Савченко З. В. Роман Е. Хемінгуея «По кому подзвін». Урок позакласного читання: методичні рекомендації // Зарубіжна література. — 2004. — № 1. — С. 38—40.

Савчук Р. П. «. застосовувати свої знання тільки на благо людства» (Б. Брехт). Вивчення п' єси «Життя Галілея» з використанням елементів лінгвістичної концепції О. Потебні // Всесвітня література. — 1998. — 312. — С. 35—40.

Свербілова Т. О' Генрі «Вождь червоношкірих». Поради вчителю для підготовки твору // Зарубіжна література. — 2005. — № 7 (407). — С. 11—13.

Свічкарьова І. Б. Вчимося інтерпретації художнього тексту (Урок-дослідження за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня література. — 2003. — № 12. —

С. 30—32.

Семенко Т. М. Українське коріння Пауля Целана // Всесвітня література. — 2002. —

№ 4. — С. 37—39.

Сердюк Г.А. Бути людиною — значить бути борцем. Конспект уроку за оповідан­ням Д. Лондона «Жага до життя» // Зарубіжна література. — 2004. — № 2. — С. 44—45.

Сердюк Г. А. Перемога людського розуму та гідності. Урок за новелою «Маріо і ча­рівник» Т. Манна // Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 15—19.

Силкіна В. І. «Заповідав знищити свої рукописи.» До вивчення новели Ф.Кафки «Перевтілення». 11 клас // Зарубіжна література. — 2003. — № 10. — С. 58—60.

Силкіна В. І. «Янголи втомилися від людських гріхів». Урок-роздум за оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 11—13.

Силкіна В. І. «Янголи втомилися і постаріли від людських гріхів.». Урок-роздум за оповіданням Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 1. — С. 32—33.

Силкіна В. І. До змісту «Носорогів» через поетику «театру абсурду» (Конспект уро­ку). 11 клас // Всесвітня література. — 2004. — № 3. — С. 23—26.

Силкіна В. І. Прочитання новели Т. Манна «Смерть у Венеції» через зіставлення з міфом про Нарциса // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 39.

Сипливець Л. «Струна, що ридає за даллю». Життєвий і творчий шлях Федеріко Гарсіа Лорки // Зарубіжна література. — 2006. — № 1 (449). — С. 3—5.

Сікорська В. С., Довгань Г. В. Методика аналізу художнього твору визначається лі­тературознавчою концепцією (На прикладі оповідання Р. М. Рільке «Пісня про Правду») // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 18—21.

Сіптарова С. В. Б. Шоу «Пігмаліон»: матеріали до варіативного вивчення // Всесві­тня література. — 2005. — 35. — С. 42—44.

Скобельська О. І. Виклик над безоднею: роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі» // Всесвітня література і культура. — 2004. — № 9. — С. 33—37.

Скобельська О. І. Естет Оскар Уайльд у карикатурах // Всесвітня література і куль­тура. — 2004. — № 1. — С. 44—48.

Скобельська О. І. Естет Оскар Уайльд у карикатурах // Зарубіжна література. — 2004. — № 11. — С. 41—46.

Скобельська О. І. Шлях до справжньої краси. Система уроків за казкою О. Вайльда «Зоряний хлопчик» // Зарубіжна література. — 2004. — № 2. — С. 35—39.

Скоцик Л. Подорож у Всесвіті. Життєві уроки Маленького принца за твором А. Де Сент-Екзюпері // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 12—13.

Слюнкова Г. Хіба це мало незабутня мить? Вивчення казки А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна література. — 2006. — № 12 (460). — С. 10—11.

Соколова К. А. «Єдиний ворог людини — в ній самій». В. Голдінг. (Матеріали до роботи з текстом твору) 6 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 4. — С. 19—21.

Соловйова І. В. Всесвіт письменника у слові, як у краплі роси (Аналіз притчі Ф. Кафки «Пасажири залізниці» методом «від тексту до контексту») // Всесвітня літерату­ра. — 1999. — № 7. — С. 7—12.

Сорокіна Є. А. Урок-дискусія за символістсько-філософською драмою Г. Ібсена «Пер Гюнт» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 21—23.

Стамат Т. В. Метаморфози як вихід із хаосу буття. Спроба інтерпретації роману К. Рансмайра «Останній світ» // Всесвітня література і культура. — 2003. — № 12. — С. 17—20.

Стамат Т. В. Метаморфози як вихід із хаосу буття. Спроба інтерпретації рома­ну К.  Рансмайра «Останній світ» // Зарубіжна література. — 2003. — № 12. —

С. 36—40.

Стамат Т. В. Формувати самостійність та незалежність естетичних суджень (Кон­спект уроку за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня літерату­ра. — 2004. — № 8. — С. 26—29.

Стамат Т. В., Пальова С., Сокіл М. Краса, як гармонія Духа і тіла. Сценарій уроку за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» // Зарубіжна література. — 2001. — № 10. — С. 41—46.

Стеценко Т. Використання сюжетної гри у творах письменників-постмодерністів (У. Еко, М. Павич) // зарубіжна література. — 2005. — № 13 (413). — С. 9—17.

Стус В. Про п'єсу Б. Брехта «Життя Галілея» // Всесвітня література. — 1998. — 312. — С. 32—35.

Султанов Ю. І. та інші. Краса чистих людських взаємин (Система уроків О' Генрі «Останній листок», Дж. Олдрідж «Останній дюйм») // Всесвітня література. — 2000. — № 3. — С. 37—42.

Сучков Б. Лики времени. — М., 1969. — 251 с.

Таранік-Ткачук К. В. Застосування елементів стилістичного аналізу під час вивчен­ня модерністського твору. Урок-бесіда за романом Кнута Гамсуна «Пан» // Всесвітня літе­ратура. — 2005. — № 7. — С. 52—56.

Таранова В. Пігмаліон. Дія шоста // Зарубіжна література. — 2005. — 311 (411). — С. 13—15.

Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса С. Беккета «Чекаючи на Годо» // Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 9—11.

Тимощук О. В. «Думати — то ще не найгірше зло». П'єса С. Беккета «Чекаючи на Годо» // Всесвітня література та культура. — 2004. — № 5. — С. 23—25.

Томас Стернз Еліот. «Пісня кохання Пруфрока» (1915) // Зарубіжна література. — 2003. — № 45. — С. 11—16.

Турок А. Человек в этом мире — одинокое насекомое. Разработка урока по тво­рчеству Ф. Кафки (стилевой анализ) // Зарубіжна література. — 2006. — № 20 (468). — С. 10—13.

Удовиченко Л. М. Афоризми письменника як засіб осмислення його творчості. Під­сумковий урок за романом Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея») // Всесвітня літерату­ра. — 2005. — № 3. — С. 19—22.

Удовиченко Л. М. Людину роблять Людиною не гроші. (Урок-бесіда з елементами коментованого читання за оповіданням Д. Лондона «Жага до життя») // Всесвітня літерату­ра. — 2003. — № 5. — С. 10—13.

Українець Л. Як говорить Маленький принц? Вивчення повісті-казки А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» в українських перекладах // Всесвітня література і культу­ра. — 2001. — № 5. — С. 50—52.

Уліщенко В. Любов—покірність чи любов—боротьба (Проблема кохання в романі Кнута Гамсуна). Урок-дослідження // Зарубіжна література. — 2001. — № 29 — 32. —

С. 53—57.

Факторович Б., Штейнбук Ф., Бойко Л. Ф. Кафка «Перевтілення»: матеріали до варіативного вивчення. 11 клас // Всесвітня література. — 1999. — № 7. — С. 45—59.

Федоров А. А. Томас Манн. Время шедевров. — М., 1981.

Халімончик Т.  Ф. Г. Лорка // Зарубіжна література. — 2003. — № 46. —

С. 11—16.

Хмельницька О. Л. Хто підготує кращу рекламу п' єси Б. Шоу «Пігмаліон». Фраг­мент уроку. // Всесвітня література. — 2005. — № 5. — С. 5.

Хом'як Т. В. Світові війни очима Е. М. Ремарка // Всесвітня література і культу­ра. — 2005. — № 6. — С. 29—31.

Хоменко В. Образи космогонічної вертикалі у поезії П. Целана // Зарубіжна літера­тура. — 2006. — № 24 (472). — С. 7—16.

Хрестоматия по зарубежной литературе ХХ века. (1917—1945). — М., 1975. —

355 с.

Хьюз Э. Бернард Шоу. — М., 1976.

Циба Т. Чи варто боротися за життя? (Д. Лондона «Жага до життя») // Зарубіжна лі­тература. — 2005. — № 4 (404). — С. 10—11.

Циганок С. Життя і творчість А. де Сент-Екзюпері. Історія створення казки «Мале­нький принц» // Зарубіжна література. — 2005. — № 10 (410). — С. 15—16.

Ціко І. Г. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Урок за драмою Г. Ібсена «Люльковий дім».  10 клас // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. —

С. 37—39.

Ціпов' яз Л. Драма Г. Ібсена «Люльковий дім». Оповідь про пробудження людської особистості (10 клас) // Зарубіжна література. — № 11 (411). — С. 6—8.

Чередник Л. Мить просвітлення душі. Урок компаративного аналізу новел «Остан­ній листок» О' Генрі та «Кленові листки» В. Стефаника // Всесвітня література та культу­ра. — 2001. — № 3. — С. 5—7.

Чередник Л. А. Лобо та Біле Ікло: що в них спільного та відмінного? (Компаратив­ний аналіз творів Д. Лондона та Е. Сетона-Томпсона) // Всесвітня література. — 2004. —

№ 10. — С. 42—44.

Черняхівська Г. Вибір людини у межовій ситуації («Калігула» А. Камю, «Перевті­лення» Ф. Кафки) // Зарубіжна література. — 2001. — № 19 (227). — С. 7—8.

Чертенко А. «И пламя и роза одно» (Вселенні Томаса Стерна Еліота) // Зарубіжна література. — 2003. — № 45. — С. 12—24.

Чертенко О. Макс Фріш та його «Щоденник 1946—1949» // Всесвітня літерату­ра. — 2004. — № 5. — С. 49—54.

Чертенко О. Сновидіння генія, що прокинувся (Роздуми про «Перевтілення» Ф. Кафки) // Зарубіжна література. — 2001. — № 37 (245). — С. 3—4.

Чертенко О. У пошуках нової відвертості (Повоєнна духовна ситуація та «Що­денник 1946—1949» Макса Фріша) // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. —

С. 34—40.

Чертенко О. Контрпропозиція до влади (соціальна проблематика «Щоден­ника 1966—1971» Макса Фріша) // Зарубіжна література. — 2004. — № 25—26. —

С. 41—46.

Чертенко О. П. Мандри руїнами штукарського замку (Огляд творчості Патріка Зю-скінда) // Всесвітня література. — 2002. — № 5 — 6. — С. 84—87.

Чертенко О. П. Т. С. Еліот — поет і теоретик модернізму (Літературознавчий нарис до вивчення його творчості) // Всесвітня література. — 2003. — № 10. —

С. 48—53.

Чечетіна Л. А. «Чари затаєної туги.» Урок-семінар: тема мистецтва і кохання в романі Марселя Пруста «Сваннове кохання» // Зарубіжна література. — 2004. — № 5. —

С. 30—33.

Чечетіна Л. А. Заглянемо у світ Ф. Кафки. Урок-бесіда за новелою «Перевтілення». 11 клас // Всесвітня література та культура. — 2003. — № 10. — С. 28—31.

Чечетіна Л. А. Тематичне оцінювання знань: проза Марселя Пруста // Зарубіжна література. — 2004. — № 7. — С. 42—43.

Шахова К. Революція світової прози // Зарубіжна література. — 1998. — № 17 (81). — С. 1—7.

Шепель Ю. О. Епічний театр Б. Брехта. До 100-річчя від дня народження // Всесвіт­ня література. — 1998. — № 2. — С. 62—63.

Шиндлер М. Л. ЇЇ називали «жахливою матір'ю». Урок за драмою Г. Ібсена «Люль­ковий дім» // Всесвітня література та культура. — 2005. — № 5. — С. 19—20.

Шолок А. Крила як символ духовного злету людини. Аналіз творів колумбійця Г. Маркеса «Стариган з крилами» та українців І. Драча «Крила», В. Симоненка «Тиша і грім», М. Пономаренка «Синій птах» // Зарубіжна література. — 2004. — № 12. — С. 19—23.

Штейнбук Ф. М. Тексти, які нас обирають (Роздуми щодо вивчення новели «Смерть у Венеції» Т. Манна // Всесвітня література. — 1999. — № 12. — С. 27—39.

Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього твору. Оповідання Г. Белля «Подо­рожній, коли ти прийдеш до Спа...» // Зарубіжна література. — 2005. — № 5 (405). — С. 12—13.

Юсипович І. Пошук нових засад і форм у західній поезії ХХ століття. Творчість Ф. Г. Лорки. Своєрідність художньо-поетичного світу // Зарубіжна література. — 2005. —

№ 21 — 24 (421 — 424). — С. 42—44.

Ялтанець Т. Л. Мультикультуралізм, естетичні принципи, провідні мотиви лірики Р. М. Рільке. Урок-семінар // Зарубіжна література. — 2004. — № 4. — С. 21—23.

Ялтанець Т. Л. Обговорення учнівського «випереджаючого аналізу» віршів як засіб глибшого розуміння ними мотивів поезії Р. М. Рільке // Всесвітня література. — 2004. —

№ 9. — С. 48.

Янголь Л. В. Гімн людської праці, волі і мужності. До вивчення повіс­ті Е. Хемінгуея «Старий і море» // Всесвітня література і культура. — 2005. — № 3. —

С. 22—24.

Ярошевець С. І. «Ми ж не дикуни». Роман Вільяма Голдінга «Володар мух» як лі­тературна притча // Зарубіжна література. — 2000. — № 1. — С. 38—45.