Материал: Історія України - Навчальний посібник (Білоцерківський В. Я.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Частина i
Читать: Тема 1
Читать: Тема 2
Читать: 2.2. антський військово-політичний союз. зародження українства
Читать: 2.5. виникнення київської русі
Читать: 2.6. розквіт держави
Читать: 2.7. політичний устрій
Читать: 2.8. соціально-етнічна структура
Читать: 2.9. економіка
Читать: 2.10. духовне життя. культура
Читать: 2.11. Історичне значення київської русі
Читать: Тема 3
Читать: 3.1. роздроблення київської держави. його причини
Читать: 3.2. князівства
Читать: 3.4. галицько-волинське князівство у xii—xiii ст.
Читать: 3.5. боротьба проти монголо-татарської навали
Читать: 3.6. галицько-волинське князівство наприкінці xiii — на початку xiv ст.
Читать: 3.7. культура
Читать: Тема 4
Читать: 4.1. становище україни після татарського погрому. приєднання її до литви. автономія
Читать: 4.2. литовсько-польські унії. знищення української автономії
Читать: 4.3. турецько-татарська агресія
Читать: 4.4. люблінська унія. перехід україни під владу польщі
Читать: 4.5. виникнення козацтва
Читать: 4.6. економіка
Читать: 4.7. соціальний розвиток
Читать: 4.8. культура
Читать: Тема 5
Читать: 5.1. загарбання українських земель польщею
Читать: 5.2. соціально-економічний розвиток
Читать: 5.3. церковна боротьба. братства та брестська унія
Читать: 5.4. зміцнення козацтва. запорозька січ
Читать: 5.5. боротьба з турецькою імперією та кримським ханством
Читать: 5.6. козацько-селянські повстання кінця xvi — першої половині xvii ст.
Читать: 5.7. культура
Читать: Тема 6
Читать: 6.1. передумови і початок повстання
Читать: 6.2. період перемог 1648-1649 рр.
Читать: 6.3. утворення гетьманської держави
Читать: 6.4. битва під берестечком та її наслідки
Читать: 6.5. події 1652-1654 рр.
Читать: 6.6. переяславська рада. «березневі статті»
Читать: Тема 7
Читать: 7.1. становище україни після переяславської угоди
Читать: 7.2. війна з польщею у 1654-1657 рр.
Читать: 7.3. смерть богдана хмельницького. його характеристика
Читать: 7.4. гетьман Іван виговський, його політика. розкол україни
Читать: 7.5. гетьмани петро тетеря та Іван брюховецький. крах їхньої політики
Читать: 7.6. петро дорошенко та Іван самойлович. Їхні успіхи і невдачі
Читать: 7.7. початок гетьманування Івана мазепи
Читать: 7.8. державний і соціально-економічний розвиток лівобережної україни
Читать: 7.9. слобожанщина, запорожжя та правобережжя у другій половині xvii ст.
Читать: 7.10. культура
Читать: Тема 8
Читать: 8.1. україна і північна війна
Читать: 8.2. союз зі швецією
Читать: 8.3. полтавська битва
Читать: 8.4. смерть Івана мазепи. оцінка його особи
Читать: 8.5. пилип орлик
Читать: 8.6. антиукраїнська політика петра І
Читать: 8.7. гетьмани данило апостол і кирило розумовський
Читать: 8.8. знищення гетьманської держави
Читать: 8.9. розгром запорозької січі
Читать: 8.12. соціально-економічний розвиток
Читать: 8.13. культура україни у xviii ст.
Читать: Частина ii
Читать: Тема 9
Читать: 9.1. геополітичне становище україни. регіони. Їх особливості
Читать: 9.2. економічний розвиток. криза кріпосництва
Читать: 9.3. початок національно-культурного відродження
Читать: 9.4. російські і польські революційні виступи
Читать: Тема 10
Читать: 10.1. соціально-економічний розвиток краю. реформи «освічених монархів»
Читать: 10.2. західноукраїнська інтелігенція. рух національного відродження
Читать: 10.3. революція 1848 р. утворення і діяльність головної руської ради
Читать: Тема 11
Читать: 11.1. реформи 60-х років та їх особливості в україні
Читать: 11.2. соціально-економічний розвиток. модернізація економіки. Індустріалізація. реформи п. стол11.3. суспільно-політичне і громадське життя. антиукраїнська політика царизму
Читать: 11.4. перші політичні партії. революція 1905-1907 рр. та реакція в україні. перша світова війна
Читать: 11.5. духовне життя україни в xix ст.
Читать: Тема 12
Читать: 12.1. соціально-економічний розвиток. трудова еміграція
Читать: 12.2. суспільно-політичне життя. москвофіли і народовці
Читать: 12.4. буковина. закарпаття в другій половині xix — на початку xx ст.
Читать: 12.5. культурне життя
Читать: Тема 13
Читать: 13.1. утворення та діяльність української центральної ради. автономія україни
Читать: 13.2. проголошення радянської влади і початок громадянської війни в україні. Інтервенція радянс13.3. утворення незалежної унр. брестський договір
Читать: 13.4. загибель центральної ради. гетьманська держава
Читать: 13.5. виникнення і поразка західноукраїнської народної республіки
Читать: 13.6. директорія. ЇЇ внутрішня і зовнішня політика
Читать: 13.7. боротьба з радянською росією та денікіним
Читать: Тема 14
Читать: 14.1. міжнародне і внутрішнє становище. неп
Читать: 14.2. українізація
Читать: 14.4. скасування непу. Індустріалізація
Читать: 14.5. колективізація. голодомор 1932-1933 рр.
Читать: Тема 15
Читать: 15.1. польська політика щодо західної україни
Читать: 15.2. соціально-економічний розвиток
Читать: 15.3. національно-визвольна боротьба
Читать: 15.4. культурне життя. церква
Читать: 15.5. північна буковина в 1920-1930 рр.
Читать: 15.6. закарпаття у складі чехословаччини. карпатська україна
Читать: Тема 16 украЇна в другІй свІтовІй вІйнІ
Читать: 16.2. велика вітчизняна війна. бойові дії в україні
Читать: 16.3. нацистська окупація. рух опору
Читать: 16.4. битва за визволення україни. відновлення радянської влади
Читать: 16.5. кінець другої світової війни та її наслідки для україни
Читать: Тема 17
Читать: 17.1. відбудова
Читать: 17.2. суспільно-політичні процеси. громадянська війна
Читать: 17.3. хрущовська відлига. десталінізація та економічне реформування. лібералізація культурного 17.4. нові спроби реформування
Читать: 17.6. перебудова. загострення політичноїборотьби. розпад срср
Читать: Тема 18
Читать: 18.1. державотворення. суспільно-політичні процеси
Читать: 18.2. соціально-економічна ситуація
Читать: 18.3. зовнішня політика
Читать: Список рекомендованої літератури