Материал: Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття - Підручник (Давиденко Г. Й.)


Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: ОрганІзацІйно-методичнІ матерІали
Читать: 1.1. навчальна програма курсу
Читать: 1.2. робоча программа
Читать: ЛекцІя 1
Читать: 1. соціально-історичні передумови розвитку романтизму
Читать: 2. поняття романтизму. основні етапи розвитку та течії романтизму
Читать: 3. етапи розвитку романтизму
Читать: 4. мистецтво і мода доби романтизму
Читать: 1. загальна характеристика німецького романтизму
Читать: 2. життєвий шлях е.т.а. гофмана. характеристика творчості. «життєва філософія кота мурра», «зол3. життєвий і творчий шлях г.гейне
Читать: 4. «книга пісень» — видатне явище німецького романтизму. народнопісенна основа віршів
Читать: 1. особливості розвитку англійського романтизму
Читать: 2. короткі відомості про життя і творчість п.б.шеллі. гармонія людини з природою — провідна тем3. дж. г. байрон — видатний англійський поет-романтик, фундатор епохи нової поезії
Читать: 4. «українська» та «східна» теми у творчості дж.г.байрона: «мазепа», цикл «східні поеми». роман1. життєвий шлях вальтера скотта
Читать: 2. жанр історичного роману, його ознаки та особливості
Читать: 1. розвиток романтичної літератури франції xix ст.
Читать: 2. в.гюго — видатний французький письменник-романтик. особливості романтизму і новаторство в.гю3. романна творчість в.гюго: «людина, яка сміється», «93», «знедолені»
Читать: 1. життєвий шлях жорж санд. витоки феміністичної теорії
Читать: 2. роман «Індіана» — літературний дебют французької письменниці
Читать: 3. образ сильної і незалежної жінки в дилогії «консуело», «графиня рудольштадт»
Читать: 1. загальна характеристика американського романтизму
Читать: 2. життєвий шлях в. Ірвінга. новелістика американського письменника
Читать: 3. ф. купер — майстер пригодницького роману
Читать: 4. міф і художня творчість н.готорна. проблеми духовності і моралі у романі «червона літера»
Читать: ЛекцІя 8
Читать: 2. Ідейно-художній аналіз новел е.по «чорний кіт», «провалля і маятник», «лігейя», «маска черво3. а. конан-дойль — послідовник е.по. детективні твори письменника. їх загальна характеристика
Читать: ЛекцІя 9
Читать: 1. Історичні умови виникнення польського романтизму
Читать: 2. життєвий і творчий шлях поета
Читать: 3. створення романтичного автопортрета у збірці «кримські сонети». образи природи криму
Читать: 1. загальна характеристика французької реалістичної літератури хІх століття
Читать: 2. проспер меріме — майстер реалістичної новели
Читать: 3. характеристика творчості: «матео фальконе», «таманго», «федеріго». особливості новелістики
Читать: ЛекцІя 11
Читать: 1. особливості французької прози хІх століття
Читать: 2. життєвий шлях фредеріка стендаля. новелістика французького письменника. «ваніна ваніні»
Читать: 3. романтичні та реалістичні тенденції в романах стендаля «арманс», «пармський монастир»
Читать: ЛекцІя 12—13
Читать: 1. життєвий шлях письменника
Читать: 2. універсальність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови епопеї «людська к3. Ідейно-художній аналіз творів «ежені гранде», «шагренева шкіра»
Читать: 1. життєвий шлях французького письменника
Читать: 2. характеристика творчості: «лексикон прописних істин», «саламбо», «виховання почуттів», «прос3. творчий метод флобера
Читать: 1. характеристика англійської реалістичної літератури хІх століття
Читать: 2. життєвий шлях чарльза діккенса
Читать: 3. автобіографічні мотиви романів: «пригоди олівера твіста», «великі сподівання»
Читать: 4. збірка «різдвяні оповідання» — розповідь про духовне переродження героїв
Читать: ЛекцІя 17
Читать: Життєвий шлях письменника.
Читать: 2. етапи творчості в. теккерея. майстерність теккерея-романіста
Читать: ЛекцІя 18
Читать: 1. філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники
Читать: 2. уолт уїтмен — поет-трансценденталіст
Читать: 3. збірка у. уїтмена «листя трави»: назва, побудова, провідні мотиви, образ ліричного героя
Читать: ЛекцІя 19
Читать: 1. життєвий шлях ш. бодлера. новаторство поета
Читать: 2. збірка «квіти зла» — вияв протиставлення добра і зла
Читать: 3. символічний зміст поезій ш. бодлера. «альбатрос» (1841)
Читать: ЛекцІя 20
Читать: 1. Історико-літературний процес кінця хІх — початку 20 століття
Читать: 2. поняття модернізму. течії модернізму, їхня характеристика
Читать: 3. поняття авачнгардизму. авангардистські течії у світовій літературі
Читать: 1. символізм як літературна течія
Читать: 3. «поетичне мистецтво» — віршований маніфест символізму. картини сутінок буття, настрій задумл4. своєрідність творчого розвитку артюра рембо
Читать: ЛекцІяя 23
Читать: ЛекцІя 24-25
Читать: ЛекцІя 26
Читать: Практичний курс
Читать: Заняття 1
Читать: Заняття 2
Читать: Заняття 3
Читать: Заняття № 4
Читать: Заняття 5
Читать: Заняття 6
Читать: Заняття 7
Читать: Заняття 8
Читать: Заняття 9
Читать: Заняття 10
Читать: Заняття 11—12
Читать: Заняття № 13
Читать: Заняття 14
Читать: Заняття15
Читать: Заняття 16
Читать: Заняття17
Читать: Теми для домашньої контрольної роботи з історії зарубіжної літератури хІх ст. для студентів заоПитання до іспиту з історії зарубіжної літератури
Читать: Тести 3-х рівнів
Читать: Призначення рейтингових балів
Читать: Додатково-бІблІографІчний
Читать: Словник термінів і понять
Читать: Б1бл10граф1я