Материал: Готельний бізнес: теорія та практика - Навчальний посібник (Мальська М. П.)


Розділ 1

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ