загрузка...

Материал: Фізіологія сільськогосподарських тварин - Підручник (Науменко В. В.)


учебники...

МеханІзм дІЇ гормонІв

Гормони, досягнувши з кров'ю клітин організму, змінюють їх актив­ність, гальмуючи або стимулюючи внутрішньоклітинні ферментативні системи. Вони виступають у ролі біохімічних регуляторів синтезу дея­ких ферментів, що призводить до зміни обмінних процесів у середині клітини. Механізм дії гормонів на обмін речовин у клітинах зводиться до утворення аденозин-3-5-монофосфату циклічного (АМФ цикліч­ний). Саме ця речовина змінює обмін речовин у клітинах, що раніше приписувалось гормонам. Гормони (посланці) вступають у контакт з рецепторами на мембрані та в середині клітини і активують фермент аденілциклазу. Цей фермент знаходиться в клітинній мембрані і в активному стані трансформує АТФ внутрішньоклітинний в АМФ ци­клічний. Слід зазначити, що зміна обмінних процесів у клітинах через АМФ циклічний є реакцією, специфічною для кожного гормонально­го посланця, тому кожний гормон виявляє чітко визначену дію.

Аденозинмонофосфат циклічний може бути швидко інакти-вований фосфодіестеразою. Речовини (кофеїн, теофілін), що при­гнічують фосфодіестеразу, сповільнюють інактивацію АМФ ци­клічного і тим самим підвищують чутливість клітин до дії гормонів. Останнім часом встановлено, що значна кількість гормонів діє на клітини через АМФ циклічний, а саме АКТГ, ФСГ, ЛН, паратгор-мон, глюкагон, вазопресин, тиреотропний гормон, катехоламіни та ін. Всі ці гормони не здатні проникати через мембрани клітин і ді­ють через речовини-посередники — медіатори. Таким медіатором і є АМФ циклічний.

Інші гормони, і особливо стероїдні, легко проникають в середину клітин і діють на ДНК, звільняючи її від інгібіторів. Таким чином, вільна ДНК може трансформуватися в ДНК посланця і забезпечува­ти синтез ферментативних речовин, які змінюють обмінні процеси в клітинах.

 

ГІПОФІЗ

Гіпофіз — важлива залоза внутрішньої секреції, що знаходить­ся в основі головного мозку і з'єднується з ним ніжкою (рис. 90). Передня та середня частини цієї залози походять від дорсального вип'ячування стінки ротової порожнини, а задня — від частини ню­хової ділянки середнього мозку. Саме тому вона дістала назву нейро-гіпофіза. Передня частина ще називається аденогіпофізом. Всі три частини гіпофіза мають різну гістологічну будову і функціонують як окремі ендокринні залози. У коней та великої рогатої худоби гіпо­фіз має розмір квасолини, а у свиней та дрібних жуйних — горошини.

Гормони гіпофіза. Гормони, що синтезуються в аденогіпофізі, ділять на дві групи. Одні з них діють безпосеред- ньо на тканини та органи, інші — через периферичні залози внутрішньої секре- ції. Вони називаються тропними гормо- нами (грец. ґгоріге — живлення), бо ніби 1 — гіпофіз;2 — головний   Ґ .

живлять тканини або інші ендокринні мозок; 3 — мозочок; 4 — довҐ

залози і в такий спосіб стимулюють їх гастий мозок;5 — слинний 3

мозок  діяльність. До цих гормонів належать.

Соматотропний (СТГ), або гормон росту, діючи безпосередньо на тканини (сому), забезпечує нормальний ріст і розвиток.

Тиреогропний гормон (ТТГ), що стимулює роботу щитовидної залози.

Адренокортикотропний (АКТГ) стимулює синтез гормонів кіркової частини надниркових залоз.

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) стимулює ріст і розви­ток фолікулів у яєчниках.

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) забезпечує ріст і активність жов­того тіла.

Пролактин, або лютеотропний гормон (ЛТГ), сприяє молоко-утворенню у період лактації. Три останні гормони об'єднуються в групу гонадотропних.

Згідно з повідомленнями деяких авторів (Ярослав С. Ю.), у пере­дній частині гіпофіза синтезуються ще паратиреотропний та панкре-отропний гормони, що стимулюють роботу паращитовидних залоз та інкреторного апарата підшлункової залози.

Середня частина гіпофіза синтезує меланофорний гормон, або ін-термедин, який розширює меланофори — пігментні клітини шкіри.

У нейрогіпофізі депонуються два гормони, що синтезуються в гі­поталамусі — антидіуретичний (вазопресин) та окситоцин.